Vi är specialister på nätverksinstallationer för Data/tele.

                                             Vi har installerat data/telenät sedan 1980-talet och håller genomgående en mycket hög standard.                                                                        

Vi använder enbart egen anställd personal.

Våra installationer kännetecknas främst av att de är professionellt utförda och estetiskt tilltalande.
Vid nyinstallationer följer vi ECS standard för kabelsystem och vi lämnar därför 15 års garanti på dessa.
Bland våra kunder finns både statliga verk samt privata från mycket stora till väldigt små företag. 
Tillsammans med våra samarbetspartners runt om i landet utför vi installationer i hela Sverige 


 

       Installationspartner Datacord AB bildades 1999-05-01 genom en sammanslagning av Installationspartner AB och Datacord AB.